Sprawdź miejsca, gdzie kręcono filmy

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Konkurs Fotograficzny PolskaNaFilmowoNaWakacjach

Data publikacji: 2012-08-21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sezon urlopowy i wakacyjny dobiega końca. Wielu z Was z pewnością przywiozło ze sobą mnóstwo pamiątkowych zdjęć. Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkich pasjonatów fotografii którzy swoim bystrym okiem uchwycili miejsca gdzie kręcone były filmy i seriale.
Do udziału w konkursie zapraszamy każdego bez względu na wiek i umiejętności fotograficzne. Zdjęcia na konkurs można nadsyłać do dnia 30 września 2012 roku.
Spośród wszystkich prac nadesłanych Jury wybierze najlepsze prace, a laureaci otrzymają nagrody rzeczowe (książki, kubki termiczne, koszulki). Przyznana także zostanie Nagroda Użytkowników (głosowanie na fanpagu organizatora www.facebook.com/polskanawakacjach).
Więcej informacji na temat konkursu pod adresem: www.polskanawakacjach.pl oraz www.polskanafilmowo.pl
Więcej o filmowych miejscach na portalu www.polskanafilmowo.pl oraz w książce Polska na filmowo. Gdzie kręcono znane filmy i seriale”.

 

 

 


Organizatorzy:

PolaskaNaWakacjach.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

Polskanafilmowo.pl

 

 

 

 Patroni medialni

 

 

    

 

 

 

 

 

 

Regulamin Konkursu Fotograficznego
” PolskaNaFilmowoNaWakacjach”

 

1. Organizatorem Konkursu Fotograficznego ”PolskaNaFilmowoNaWakacjach” są: Portal turystyczny PolskaNaWakacjach.pl oraz Portal turystyki filmowej Polskanafilmowo.pl
2. Celem Konkursu jest promocja turystyki filmowej, propagowanej na portalu www.polskanafilmowo.pl oraz miejsc opisanych w książce "Polska na filmowo. Gdzie kręcono znane filmy i seriale", autorstwa Marka Szymańskiego.
3. Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotografujących bez ograniczeń wiekowych.
4. Do konkursu można nadsyłać fotografie wykonane:
W miejscowościach, w których kręcone były filmy i seriale z informacją, czy to miejsce (miejscowość) zostało opisane na portalu www.polskanafilmowo.pl. UWAGA! Zdjęcia bez tej informacji nie będą oceniane! Wszystkie nadesłane fotografie mogą nawiązywać do przyrody, architektury i dziedzictwa historyczno-kulturowego.
5. Warunki techniczne:
• Na konkurs każdy z uczestników może przysłać do 5 -u zdjęć.
• Uczestnik konkursu fotograficznego powinien nadesłać zdjęcia na adres: biuro@polskanawakacjach.pl (format JPG, rozmiar jednego zdjęcia do 4 mB.)
• Zgłaszane do konkursu zdjęcia powinny być pozbawione znaków wodnych.
Pliki powinny być oznaczone w następujący sposób:
Imię i nazwisko autora/ Nazwa miejscowości w której zdjęcie zostało wykonane/ Numer zdjęcia/Informacja czy ta miejscowość została opisana na portalu polskanafilmowo.pl
Przykłady nazwy plików:
jankowalski/sopot/01/tak
jankowalski/krakow/02/tak
• Uczestnik konkursu identyfikowany jest wyłącznie poprzez adres e-mail podawany podczas wysyłania zdjęć na adres: biuro@polskanawakacjach.pl. Laureaci proszeni będą pocztą elektroniczną przez Organizatora o przesłanie danych do wysyłki nagród i plików o wysokiej rozdzielczości nadającej się do druku. Podanie prawidłowych danych przez Uczestnika w wymaganym terminie jest warunkiem koniecznym do otrzymania nagrody. Każdy Uczestnik w czasie trwania konkursu musi posiadać sprawną (stałą) skrzynkę poczty elektronicznej.
• Prace nie spełniające zasad uczestnictwa nie będą brane pod uwagę przez jury konkursu.
6. Zdjęcia do konkursu przyjmowane są do dnia 30 września 2012 r. o przyjęciu decyduje data wpłynięcia zgłoszenia na adres biuro@polskanawakacjach.pl.
7. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z uznaniem niniejszego regulaminu oraz udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania prac na następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich
w Internecie oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania w ramach celów promocyjnych Organizatorów, przechowywania i eksponowania w zasobach Organizatorów.
8. Spośród zgłoszonych prac redakcyjne jury dokona wyboru trzech laureatów. Przyznana zostanie również Nagroda Użytkowników.
Nagrodzona zostanie fotografia z największą ilością oddanych głosów na FanPagu organizatora www.facebook.com/polskanawakacjach. Głosy oddawać można do godz. 24.00 w dniu kończącym edycję konkursu. Spośród wszystkich prac nadesłanych Jury wybierze najlepsze prace konkursowe. Decyzje jury są ostateczne.
9. Autorzy najlepszych zdjęć otrzymają nagrody rzeczowe:
I miejsce: książka + koszulka
II miejsce: kubek termiczny + koszulka
III miejsce: koszulka
Nagroda użytkowników: przewodnik po Polsce.
Ponadto wybrane zdjęcia zostaną opublikowane na stronach internetowych Organizatorów a także poprzez patronujące konkursowi media. Lista zwycięzców konkursu fotograficznego zostanie ogłoszona 06.10.2012r. na stronach internetowych Organizatora, a także poprzez patronujące konkursowi media.
10. Regulamin konkursu oraz wyniki będą dostępne dla wszystkich zainteresowanych na stronie www.polskanawakacjach.pl oraz www.polskanafilmowo.pl
11. Dostarczenie prac na Konkurs jest jednoznaczne z oświadczeniem o posiadaniu praw autorskich do zgłoszonych prac i uznaniem niniejszego regulaminu.
12. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatorów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 22 marca 1999r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1593 z późn. zm.).